Jueves 13

Temporada "Música d'Ara" 2014. Josep Fuster i Isabel Fernández estrenen SOBACHTA nº1 (clarinet i piano) en l'Auditori Mompou de Barcelona.